MENÜ

DÜNYA BİO-KÖPRÜLERİ MİSYONU
ORMANLARI BERABER KURTARALIM

"Yaban hayvanlarının ekolojik köprülere ihtiyaçları vardır...mevcut olanlar asla yeterli değil!" Bill Oddie OBE, Dünya Arazileri Vakfı Temsilcisi.


Çığır açan Bio-Köprü projemizle yaşam alanlarını koruma alanında attığımız temellerin üstüne yeni bir ortak yardım programı olan Dünya Bio-Köprüleri
Misyonu'yla (Daha İyi Bir Dünyanın Devamlılığı) bir tuğla daha koyuyoruz. 2020 yılına kadar on ekolojik köprü daha kurmayı amaçlıyoruz.

Dünya Bio-Köprüleri Misyonu, Bio-Köprülerin korunması girişimininin yayılmasını sağlayan kaynak yaratan projeler için yaratılmış bir programdır. Dünyanın en hızlı nesli tükenmekte olan canlılarını çok geç olmadan korumak için tehlike altındaki zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ormanlık alanları birbirine bağlıyoruz ve orada yaşayan canlılara geçiş yolları oluşturuyoruz . Bu programımız, milyonlarca müşterimizin orangutanları, kaplanları ve maymunları korumak için yaptığı küçük ama değerli yardımlarıyla 2016 yazında başlatılan, Vietnam'da, Malezya'da ve Endonezya'da yürütülen ve başarı sağlanan Bio-Köprüler projesinin desteklenmesini sağlayacaktır.

Bio-Köprüler projesi ile iyi durumdaki yağmur ormanları arasında var olan koridorların korunması ve yenilerinin oluşturulmasi amaçlanmıştır. Bu koridorlar, diğerlerinden ayrı yaşamak zorunda kalan ve nesli tükenmekte olan canlı türlerini birbirlerine bağlar ve böylece türlerinin devamına ve gelişimine olanak tanınmış olur. Habitatların parçalanması ve yok olmasıyla meydana gelen biyolojik çeşitlilik kaybı bugün dünyadaki çözülmesi gereken en büyük meselelerden biridir. Dünya Bio-Köprüleri Misyonu ile, bu çevre sorununun ele alınması ve üzerinde daha çok düşünülmesi ve ayrıca bu ilkelerimizin müşterilerimizle paylaşılmasının gerekliliği üzerine odaklanılmıştır.

Dünya Biyo-Köprüleri Misyonu, The Body Shop'un, ürünlerinde kullanılabilecek yeni doğal içerikleri belirlemek ve bu sayede sürdürülebilir bir tedarik hattı oluşturmak için fırsatlar yaratacaktır. Böylece, bölge halkına alternatif ve sürdürülebilir gelir fırsatları sağlamaya yardımcı olacaktır.

Dünya Bio-Köprüleri Misyonu, Body Shop International plc. tarafından yönetilmektedir ve fon tahsisini yönetecek 13 iç ve dış temsilci ile Dünya Bio-Köprü Misyonu Danışma Kurulu tarafından denetlenmektedir.

Program, kendi şartnamesine göre yönetilmekte olup biriktirdiğimiz her kuruş, bio-köprüler'in oluşturulmasına destek veren proje ortaklarımıza doğrudan para kaynağı sağlamaktadır. Kurumsal hayırseverliğimizi Danışma Kurulu'nun bilgi ve tecrübeleriyle birleştirerek 2020 yılına kadar 75 milyon metrekarelik yaşam alanını koruma ve yeniden canlandırmaya yönelik "Değer Kat, Tüketme!"™ hedefimize ulaşmayı amaçladık.

“Bio-Köprüler mi!? Nasıl? Daha önce Thames üzerinden inşa etmeyi düşündükleri gibi mi? Hayır, bu köprüler çok daha faydalı. Yaban hayvanları ağaçların arasında serbestçe sallanmaya ve sıçramaya ihtiyaç duyarlar. Bir ormandan diğerine güvenle geçebilmek için neye ihtiyaçları var? Tabi ki Bio-Köprüler. Ama sayıları şu anda asla yeterli degil! ”

- Bill Oddie OBE, Body Shop’un bazı Bio-Köprüler proje ortağı Dünya Arazileri Vakfı temsilcisi ve yayımcısı

Dünya Bio-Köprüleri Misyonu ile, tüketicilerin The Body Shop Amazon Savior ™ Çok Amaçlı Balsamı gibi özel üretilen ürünlerin satışıyla bu projeye hem kaynak sağlamaya hem de toplumsal bilinci oluşturmaya gönülden destek olmaları en büyük dileğimiz. Her yıl bu proje ile ilgili mağaza içi ve online tanıtımlar düzenlenecektir.

Dünya Biyo-Köprüleri Misyonu, dünya çapında kayıtlı sivil toplum kuruluşları ve hayır kurumlarıyla ortaklaşa çalışılarak geliştirilmeye devam edilecektir.