MENÜ

BREZİLYA FINDIĞI YAĞI

TEDARİKÇİ

Brezilya fındığı yağını,  kar amacı gütmeyen Adil Ticaret örgütü olan Candela kooperatifinden tedarik etmekteyiz. 1989 yılında kurulmuş olan örgüt, 100'den fazla kadının istihdam edilmesini sağlamıştır. Candela, ufak üretici ve toplulukları  güçlendirmeyi, hayat standartlarını iyileştirmeyi ve bölgedeki biyolojik çeşitliliği korumayı hedeflemektedir. 

TOPLULUK

Peru'nun Brezilya fındığı ticareti, Amazon yağmur ormanlarının korunmasına yardımcı olmanın yanı sıra, sürdürülemez gelir kaynaklarına alternatif olarak çevre dostu bir çözüm sağlamaktadır. Brezilya fındığını toplayan Castaneroslular, çevreyi ve doğayı koruyarak bu bölgedeki ağaçların ve ormanların büyüyüp gelişmesine katkıda bulunurlar. 

DONA JUSTA'NIN HİKAYESİ

Dona'nın 360 Brezilya fındığı ağacını kapsayan bir imtiyaz hakkı bulunmaktadır. Fındıklardan elde ettiği kazanç kendisinin besleyip sattığı kümes hayvanları ve balık yetiştirme havuzlarını kurmasını sağlamıştır. 2011 yılında, kendi piliç çevirme restoranını açtı ve Brezilya fındıklarını toplamaları için sıradağlardan gelen kayıkçıları işe aldı. 

MEYVENİN YETİŞEBİLDİĞİ TEK YER

Brezilya fındığı ağaçları sadece hakiki yağmur ormanlarında, yani maddi olanaklarla benzeri yapılamayan bir ortamda meyve verebilir. Fındık ve yağ ticareti gelir sağlamakla beraber, Amazon yağmur ormanı Madre de Dios bölgesindeki binlerce hektarlık alanı korumaktadır çünkü bu ticaret sürdürülemez gelir kaynaklarına alternatif olarak çevre dostu bir  çözüm sağlamaktadır. Bu durum bölge sakinlerinin de farkında olduğu üzere, ormanın korunmasına yardımcı olarak sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. 

KARMAŞIK BİR EKOSİSTEM

Brezilya fındığı ağaçlarının çiçekleri, bunu yapabilen tek böcek türü olan uzun dilli dişi orkide arısınca döllenmektedir. Arılar, dişileri çekmek için özel bir orkidenin kokusunu kullanırlar. Sadece tek bir hayvan türü, Aguti denen keskin dişli bir kemirgen, sert Brezilya fındık kabuklarını kemirebilir. Böylelikle yeni ağaçların büyümesini sağlayacak fındıklarlar toprağa gömülebilir. Amazon ormanı, Brezilya fındık ağaçlarının döllenmesini sağlayacak doğru ağaç, orkide ve arı dengesine sahiptir.