MENÜ

DOĞAYI YENİDEN CANLANDIRMAYA
VAR MISIN?

AĞAÇLAR SADECE NOEL İÇİN DEĞİL, YAŞAM İÇİNDİR*

Bu amaçla yeni yılda The Body Shop'tan yapacağınız her alışverişte Dünya Bio-Köprüleri Misyonumuz için katkıda bulunabilir ve 10 milyon metrekarelik bir ormanlık alanı korumaya ve yeniden yeşertmeye yardımcı olabilirsiniz.**


NEDEN DOĞAL YAŞAM KÖPRÜLERİ KURUYORUZ?

Hayvanların ve doğal yaşam alanlarının korunmasına yardımcı olmak için tüm dünyada bio-köprüler oluşturuyoruz. Bu koridorlar, doğal yaşam alanlarının tahrip olmasıyla birbirinden ayrı yaşamak zorunda kalan ve nesli tükenmekte olan canlı türlerini birbirlerine bağlar ve böylece türlerinin devamına ve gelişimine olanak sağlar.

Dünya Bio-Köprüleri Misyonumuz ile, 75 milyon metrekarelik doğal yaşam alanını koruyup 2020 yılına kadar 10 biyo-köprü oluşturarak bu alanları genişletmeyi ve dünyadaki biyolojik çeşitliliği zenginleştirmeyi amaçlamaktayız.


YENİ YILDA YAPACAĞINIZ THE BODY SHOP ALIŞVERİŞLERİNİZLE BİO-KÖPRÜLERIN KURULMASINI NASIL DESTEKLEYECEKSİNİZ?

En az 10 milyon metrekarelik ormanlık arazinin korunması ve yeniden oluşturulması için doğa dostu yardım kurumları Woodland Trust ve World Land Trust
ortaklarımıza, Kasım ve Aralık aylarında bizimle yapılan her işlemden bağış yapılacak. Amacımızı gerçekleştirebilmek için, Body Shop müşteri
işlemlerinden elde edilen toplam bağışlardan bağımsız olarak, World Land Trust'a en az 100,000 £ ve Woodland Trust'a da en az 150.000 £ bağışta
bulunmayı taahhüt ettik.


İNGİLTERE'DEKİ MİSYONUMUZ***

Yeni ortağımız Woodland Trust'la, İngiliz-Galler sınırındaki eski bir ormanlık alan olan Dean Ormanı ve Wye Vadisi'nde çok sayıda mini biyo-köprü inşa etmek için en az 150.000 £'lık bir yatırımda bulunuyoruz. Eğer harekete geçilmezse, buradaki vahşi yaşam giderek daha fazla izole hale gelecek ve birbiriyle bağlantısız küçük ağaçlıklarla sınırlı kalacaktır.

Bu projeyle, aynı zamanda İngiltere’nin en nadir memeli hayvanlarından biri olan ağaç sansarının yaşam alanının korunmasını sağlamak istiyoruz. Bu ikonik hayvan türünün soyunun devamlılığı hakkında planlamalar yapmaktayız.


SINIRLI ÜRETİM KENEVİR EL KREMİ VE BRITISH ROSE EL KREMİ SATIŞLARI İLE HANGİ BİO-KÖPRÜLERE YARDIM SAĞLANIYOR?

Dünya Bio-Köprüleri Misyonumuz aracılığıyla dünyayı yeniden yeşertmek istiyoruz ve bu sebeple satın alınan her Sınırlı Sayıda Üretim Kenevir El Kremi veya
British Rose El Kremi için bağışta bulunuyoruz. Amacımız yeni ortaklarımız Fauna & Flora International (FFI) ve Queensland Koala Crusaders gibi doğa dostu
organizasyonları desteklemek.

KIRGIZİSTAN'DAKİ MİSYONUMUZ

Fauna & Flora International (FFI) ile Kırgızistan'ın yabani meyve ve fındık ormanlarına yaklaşık 10.000 ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Bu ormanlar, nesli tükenmekte olan Mısır akbabası da dahil olmak üzere önemli kuş türlerine sığınak oluyor. Bu proje aynı zamanda bölgede yaşayan yüzlerce yerlinin de dahil olmasını ve ormandan alınan verimin sürdürülebilmesini amaçlayan bir projedir.

QUEENSLAND'DAKİ MİSYONUMUZ

Queensland Koala Crusaders derneği ile Avustralya, Queensland'da 12.000 ağaç dikmeyi ve 30 hektarlık ağaçsız araziyi doğaya kazandırmayı hedefliyoruz. Bu proje, bir biyosfer rezervi olarak tanınan bölgedeki doğal yaşam alanlarının yok olmasının önüne geçecektir. Bu çok eski ormanlık alanın restore edilmesi, tehdit altındaki koala popülasyonunun tekrar çoğalabilmesine yardımcı olacaktır.


BAŞKA NERELERDE BIO-KÖPRÜLER KURUYORUZ?

TANZANYA'DAKİ BİO-KÖPRÜLER

Tanzanya'da, ormanlar, yaban hayatı ve kırsal topluluklar arasında bağlantılar kurmak için yerel ortağımız Mpingo Conservation & Development Initiative (MCDI) ile çalışıyoruz. Orman ve doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik teşvik gelirleri sağlayan sürdürülebilir FSC sertifikalı kereste satışlarıyla kırsal toplulukları desteklemeye çalışıyoruz.


HİNDİSTAN'DAKİ BİO-KÖPRÜLER

World Land Trust ve Wildlife Trust of India doğal yaşamı destekleme kuruluşları ile, nesli tükenmekte olan fillerin yaşam alanlarının tahrip edilmesinden korunmalarına yardımcı olacak bir bio-köprü inşa ediyoruz. World Land Trust (WLT), dünyanın en biyolojik öneme sahip ve tehdit altındaki yaşam alanlarını koruyan bir kuruluştur ve ilişkimiz uzun yıllara dayanmaktadır.


VİETNAM'DAKİ BİO-KÖPRÜLER

Burada da, Khe Nuoc Trong ormanının korunmasına yardım ediyoruz. Toplanan fonlar ayrıca Red-shanked Douc maymun türü gibi tüm nesli tehlikede olan canlı türleri hakkındaki yerel farkındalığı artırmak için araştırmalara ve yerel katılım projelerine ayrılmaktadır. Dostumuz Reggie'yi ait olduğu doğal ve vahşi ortamına kavuşturarak, neslinin devam etmesine katkıda bulunmak en büyük arzumuz.


ENDONEZYA'DAKİ BİO-KÖPRÜLER

Sumatra'daki Batang Toru ormanında, Sumatra Kaplanı ve orangutanı gibi nesli tükenmekte olan türlerin nüfusunun korunmasına yardımcı olmak için bir Orman Yönetim Biriminin kurulmasına destek oluyoruz. Burada, orangutanlar ve onlara eşlik eden canlı türleri için güvenli yaşam alanlarının kurulmasına yardımcı olan yardım kurumu Orangutan Land Trust ile çalışıyoruz.


* 'Ağaçlar sadece Noel için değil yaşam içindir' sloganı Dogs Trust'ın izni ile kullanılmıştır.

** 8 Kasım 2018 - 7 Ocak 2019: Yunanistan, Rusya, Malta, İtalya, İspanya, Bulgaristan ve Kıbrıs
1 Kasım 2018 - 31 Aralık 2018: diğer tüm katılımcı ülkeler.

*** Woodland Trust, İngiltere ve Galler'de (No. 294344) ve İskoçya'da (No. SC038885) kayıtlı bir yardım kurumudur. World Land Trust,
İngiltere ve Galler'de (No. 1001291) kayıtlı bir yardım kurumudur.