MENÜ

ETİK TİCARET

ETİK TİCARET NEDİR?

Etik ticaret, perakendecilerin, markaların ve tedarikçilerin; sattığı ürünleri üreten insanlar için, çalışma koşullarını iyileştirmesi ve sorumluluk alması demektir.  İşçilere adil davranma, saygı duyma ve değer verme gibi temel kavramlara dayanır. The Body Shop olarak, tedarikçilerimiz ile  dünya çapında yaptığımız etik ticaret, insan haklarına tutkulu bağlılığımızın göstergesidir. Tedarikçilerimizle ve yerel kooperatiflerle kurduğumuz yakın ilişki ile etik ticaretin, hem bizim hem de onların işinin can damarı olmasını sağlıyoruz. Etik kaynak ve sorumluluk ilkelerine uyarak Etik Ticaret’i şirket kültürümüz ve iş uygulamalarına entegre ederek, iyi çalışma şartları ve üretim elde ediyoruz.

NELER YAPIYORUZ?

Etik Ticaret programımız sayesinde, doğal  içeriklerimizi üreten tedarikçilerimizle sürekliliği olan bir işbirliği elde ederek, daha iyi çalışma koşulları yaratıyoruz. Bu işbirliği, onların da The Body Shop iş ahlakı ve prensiplerine bağlı üretim gerçekleştirmelerini sağlıyor.

1998 yılında The Body Shop, dünyada insani çalışma şartlarına kendini adamış tüm şirketlerin, gönüllü kuruluşların ve vakıfların bir ortaklığı olan Etik Ticaret Girişimi’nin kurucu üyesi oldu.

Günümüzde Etik Ticaret programını daha da genişleterek, ilgili olan herkesin bu konuda çaba göstermesi üzerinde çalışıyoruz.

TEDARİKÇİ KORUMA PRENSİBİ

KENDİ İRADESİ İLE ÇALIŞMA HAKKI

“Kölelik ve borçlandırarak çalıştırma kesinlikle kabul edilemez. Dünyada 12.3 milyon işçinin, işverenleri tarafından zorla çalıştırıldığı bilinmektedir.”

Tedarikçilerimizi düzenli olarak ziyaret ederek, doğal içeriklerimizi üreten topluluk ve kooperatif çalışanlarının, kendi hür iradeleri ve karar verme özgürlüğü ile çalıştıklarından emin oluruz.

DERNEK VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKINA SAYGI

“Her yıl onbinlerce işçi, sendikalaşma girişiminde bulunmaktan ya da çalışma koşullarını iyileştirme çabaları yüzünden işsiz kalıyor. Hatta bazıları hayatlarını kaybediyor.”

The Body Shop olarak, sendika ve işçi konseyi temsilcilerini, çalışma şartlarını daha iyi hale getirebilmeleri için cesaretlendiriyoruz. Şayet temsilci yok ise; işverenleri, çalışanlarına seçim hakkı vermeleri için teşvik ediyoruz.

İŞ GÜVENLİĞİ VE HİJYENİK ÇALIŞMA KOŞULLARI

“Dünya’da hergün yaklaşık olarak 6000 kişi iş kazaları ya da çalışma koşullarının sebep olduğu hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Bunlar gibi üzücü olayların önüne geçmek mümkündür.”

Denetimlerimizin temel amaçlarından bir tanesi de bizim için çalışan, kooperatiflerdeki ve topluluklardaki işçilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalıştıklarından emin olmaktır.

ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMASINA KARŞIYIZ

“218 milyon çocuk, ailelerini geçindirebilmek için çalışarak, eğitim hakkından yoksun kalıyor ve çoğu zaman kötü koşullarda çalıştığı için sağlık problemleriyle karşılaşıyor.”

Çalıştığımız topluluk ve kooperatiflerde bu konudaki farkındalığı arttırarak, ürünlerimiz için çocuk işçi çalıştırılmasına izin vermiyoruz.

İŞÇİLERİN GEÇİMLERİNİ SAĞLADIKLARINDAN EMİN OLUYORUZ

“Milyonlarca insan günde 2 dolardan daha az para kazanıyor. İnsanlar, bir yetişkin maaşı ile ailelerini geçindiremiyor ise çocuklarını çalıştırmak zorunda kalabiliyor.”

Biz, tedarik zincirindeki tüm işçilerin en az asgari ücret kazandıklarından ve fazla mesai ücretlerinin ödendiğinden emin olmak için tüm tedarikçilerimizi denetliyoruz.

UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ VE FAZLA MESAİ DENETİMİ

“Dünyadaki birçok işçi için uzun çalışma saatleri neredeyse standart hale gelmiştir. Bu sadece işçinin sağlığını tehdit etmekle kalmamakta aynı zamanda aile hayatlarına da olumuz etki etmektedir.”

The Body Shop olarak çalıştığımız kooperatif ve toplulukları denetleyerek, tedarik zincirindeki işçilerimizin kaç saat çalıştıklarını kontrol ediyor ve sadece kendi istekleri ile fazla mesai yaptıklarından emin oluyoruz.  

AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ

“Kadınlar ve bazı azınlıklar için iş hayatı; eğitim veya terfi imkanı olmayan düşük ücretli işlerle sınırlı.”

The Body Shop olarak, Yerel Adil Ticaret uygulamamızda, tüm tedarik zinciri çalışanlarının, eşit çalışma şartlarıyla birlikte, hakettikleri değer ve saygınlığa sahip olmalarını sağlıyoruz.

HİÇBİR ŞİDDET VE İNSANLIK DIŞI MUAMELE KABUL EDİLEMEZ

“Dünya’da bazı işyerlerinde, çalışanlar fiziksel veya sözlü tacize ya da cinsel istismara karşı korunmasızdırlar.”

Bunun için hem işçi hem de yöneticiler için eğitim programları hazırlıyoruz. Her iki tarafa sorunları çözme fırsatı veren bu eğitimler, işçilerin eşit ve adil şartlarda çalıştırılmalarına da  katkı sağlamaktadır.

NASIL YAPIYORUZ?

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki 120’den fazla tedarikçi ile çalışıyoruz. Etik Ticaret programımız vasıtası ile her bir tedarikçiyi düzenli denetleme hakkına sahibiz. Bu da bize, 30.000’den fazla işçiye nasıl davranıldığı ve ne gibi şartlarda çalıştırıldıklarını öğrenme imkanı veriyor.

YÖNETMELİĞE BAĞLI KALMA

Tedarikçilerimizle vakit geçirerek, yönetmelik ve prensiplerimizin anlaşıldığından ve uygulandığından emin oluyoruz.

TOPLULUK BİLGİLERİ

Saha ziyaretlerimizi yerel kanun ve tüzükleri iyi bilen uzmanlar ile gerçekleştiriyoruz. Bu uzmanlar yerlilerle aynı dili konuşabildikleri için, işçilerin hangi koşullarda çalıştıklarını bizzat kendilerinden öğrenebiliyoruz.

SÜREKLİ GELİŞİM

Bize ürün yetiştiren insanların iş hayatında kalıcı ve olumlu değişiklikler yapmak için tedarikçilerimiz ile birlikte çalışıyoruz.

TAKİP SÜRECİ

Çalışma  koşullarını iyileştirebilmek adına tedarikçilerimizin gelişim sürecini takip ederek, öncü üyelerinden olduğumuz  Etik Ticaret Girişimi’ne rapor ediyoruz.

ETİK TİCARET YOLCULUĞUMUZ

En başından beri Etik Ticaret anlayışı işimizin  temel esaslarındandır. 25 yıldan fazla süredir,kalbimizde yer eden meselelerin çözümü için mücadele ediyoruz. 

2010

ULUSLARARASI MARKETECOLOGY ENSTİTÜSÜ (IMO) ONAYI

Etik ticaret programımız, Marketecology Enstitüsü tarafından onaylanmıştır. Bu bağımsız enstitü, bizim Yerel Adil Ticaret sürecimizi ve uygulamalarımızı denetler. Satıcılarımıza ve tedarik zinciri çalışanlarımıza, prensiplere ve uygulamalara yönelik eğitimler vererek etik ticaret anlayışını güçlendiriyoruz.

2008-2009

ETİK TİCARET İÇİN YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRİYORUZ

Ürün ambalajları ve alışveriş çantaları gibi ürünlerimiz için de etik ticaret stratejileri geliştiriyoruz.

2006

SATIN ALMA EKİBİMİZE DE ETİK TİCARET YÖNETMELİĞİ İÇİN EĞİTİM SAĞLIYORUZ.

ETI Eğitimi 

1998

THE BODY SHOP KURUCU ÜYE OLDU

The Body Shop Etik Ticaret Girişimi’nin kurucu üyesi oldu. Amacımız  dünya çapında tüm tedarikçilerin ve çalışanlarının iş hayatlarını geliştirerek daha iyi imkanlar sunabilmektir.