MENÜ


ETİK TİCARET NEDİR?

Etik ticaret, perakendecilerin, markaların ve tedarikçilerin; sattığı ürünleri üreten insanlar için, çalışma koşullarını iyileştirmesi ve sorumluluk alması demektir. İşçilere adil davranma, saygı duyma ve değer verme gibi temel kavramlara dayanır. The Body Shop olarak, tedarikçilerimiz ile dünya çapında yaptığımız etik ticaret, insan haklarına tutkulu bağlılığımızın göstergesidir. Tedarikçilerimizle ve yerel kooperatiflerle kurduğumuz yakın ilişki ile etik ticaretin, hem bizim hem de onların işinin can damarı olmasını sağlıyoruz. Etik kaynak ve sorumluluk ilkelerine uyarak Etik Ticaret’i şirket kültürümüz ve iş uygulamalarına entegre ederek, iyi çalışma şartları ve üretim elde ediyoruz.


NELER YAPIYORUZ?

1998 yılında The Body Shop olarak, dünyada insani çalışma şartlarına kendini adamış tüm şirketlerin, gönüllü kuruluşların ve vakıfların bir ortaklığı olan Etik Ticaret Girişimi’nin kurucu üyesi olduk.


2005 yılında Etik Ticaret Girişimi Yönetmeliği'ni kendi Tedarikçi Yönetmeliği'miz olarak yürürlülüğe soktuk. Günümüzde Etik Ticaret programını daha da genişleterek, ilgili olan herkesin bu konuda çaba göstermesi üzerinde çalışıyoruz.


NASIL YAPIYORUZ?

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki 120’den fazla tedarikçi ile çalışıyoruz. Etik Ticaret programımız vasıtası ile her bir tedarikçiyi düzenli denetleme hakkına sahibiz. Bu da bize, 30.000’den fazla işçiye nasıl davranıldığı ve ne gibi şartlarda çalıştırıldıklarını öğrenme imkanı veriyor.


Yönetmeliğe Bağlı Kalma

Tedarikçilerimizle vakit geçirerek, yönetmelik ve prensiplerimizin anlaşıldığından ve uygulandığından emin oluyoruz.


Topluluk Bilgileri

Saha ziyaretlerimizi yerel kanun ve tüzükleri iyi bilen uzmanlar ile gerçekleştiriyoruz. Bu uzmanlar yerlilerle aynı dili konuşabildikleri için, işçilerin hangi koşullarda çalıştıklarını bizzat kendilerinden öğrenebiliyoruz.


Sürekli Gelişim

Bize ürün yetiştiren insanların iş hayatında kalıcı ve olumlu değişiklikler yapmak için tedarikçilerimiz ile birlikte çalışıyoruz.


Takip Süreci

Çalışma koşullarını iyileştirebilmek adına tedarikçilerimizin gelişim sürecini takip ederek, öncü üyelerinden olduğumuz Etik Ticaret Girişimi’ne rapor ediyoruz.