MENÜ


Dünya, bizlerin güzellik kaynağı, ancak yok olma tehlikesi ile yüz yüze. İçeriklerimizi yetiştirdiğimiz yerlerde, biyolojik çeşitliliğin zenginleşmesine aktif biçimde katkı sağlıyoruz. Gezegenimizin tehdit altındaki olağanüstü doğal değerlerini zenginleştirmek ve bunlara destek olmak için harekete geçiyor, kampanyalar düzenliyoruz.

  • Biyolojik köprüler inşaa etmek, 75 milyon metre karelik yaşam alanını korumak ve yeniden kazanmak, insanların daha sürdürülebilir yaşama sahip olmasına yardımcı olmak
  • Bütün yeniden düzenleme ve yeniden tasarlama dönemlerinde mağazalarımızın çevresel ayak izini azaltmak
  • Üç yeni sürdürülebilir ambalajlama inovasyonu geliştirmek ve sunmak
  • Toplam ürün ambalajlamamızın %70'inin fosil yakıt içermemesini sağlamak
  • Bütün mağazalarımıza yenilenebilir ve karbon dengesi olan enerji vermek
  • Mağazalarımızda kullanılan toplam enerjiyi %10'a kadar azaltmak (2016 hedefi)