MENÜ


İnsanlar arasındaki farklılıkları kucaklıyor ve güzelliği belirli bir kalıba sokmayı reddediyoruz. Yerel Adil Ticaret ortaklarımıza adil ödemeler yapmak, yaptığımız her şeyin başında gelir. Doğru olan için mücadele ediyor, çalışanlarımızın bireyler olarak büyümelerine katkı sağlıyoruz.


  • Yerel Adil Ticaret programı ile elde ettiğimiz içeriklerimizi, 19'dan 40'a çıkararak ikiye katlamak ve bunları üreten topluluklara değer katmak
  • Ekonomik olarak güçsüz olan 40.000 kişinin dünya genelindeki iş standartlarına ulaşmasına yardım etmek
  • 'Değer kat, Tüketme' misyonumuza 8 milyon insanın katılımını sağlayarak, şu ana kadarki en büyük kampanyamızı oluşturmak
  • Beceri ve uzmanlığımızı kullanarak, 250.000 saatimizi yerel topluluklarımızın biyo-çeşitliliğini zenginleştirmeye ayırmak